Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava socijalne skrbi koja osigurava Grad Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i način njihova ostvarivanja. Nacrtom prijedloga usklađuje se opseg naknada za troškove stanovanja radi usklađivanja s novim zakonskim i podzakonskim aktima sadržanim u Zakonu o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 18/22 i 46/22) i Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj:  104/22).

Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj:  8/19, 4/22 i 8/22), mijenja se u člancima 8. i 9. te se vrste i opseg naknada za troškove stanovanja usklađuju s odredbama članka 41. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi, a sukladno odredbama točaka IV. i V. Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu definira se pravo na troškove ogrjeva na drva kao trošak stanovanja odnosno trošak grijanja što do sada nije bio slučaj.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i u razdoblju od 27. rujna 2022. godine do 27. listopada 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Skip to content