Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira kako bi se za područje Grada Belog Manastira normiralo obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika. Naime, u tijeku je probno razdoblje obavljanja prijevoza putnika na području Grada Belog Manastira ugovoreno s trgovačkim društvom BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Belom Manastiru, Ulica Republike 11, OIB 48154012452 za razdoblje od 01. rujna 2021. godine do 28. veljače 2022. godine.

Naime, odredbom članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 4/19 i 6/20) je propisano da se trgovačkom društvu BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Belom Manastiru, Ulica Republike 11, OIB 48154012452, između ostalog, povjerava obavljanje komunalne djelatnosti: komunalni linijski prijevoz putnika.

Odredbom članka 25. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) je propisano da se pod komunalnim linijskim prijevozom putnika, kao uslužnom komunalnom djelatnosti, podrazumijeva javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave.

Odredbom članka 33. stavak 1. Zakona o cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21) je propisano, između ostalog, da se komunalni prijevoz putnika obavlja temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice lokalne samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja, sukladno odluci jedinice lokalne samouprave o komunalnom prijevozu.

S obzirom na navedeno, izrađen je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira kojim se za područje Grada Belog Manastira pobliže uređuje komunalni linijski prijevoz putnika. Između ostalog, Nacrt Prijedloga sadrži odredbu o činjenici da javni prijevoz putnika obavlja trgovačko društvo BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Belom Manastiru, Ulica Republike 11, OIB 48154012452 sukladno odluci o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika kao prijevoznik, da je javni prijevoz putnika dostupan svim korisnicima bez naknade, da je područje Grada Belog Manastira jedna zona, da o uspostavljanju, izmjeni i ukidanju linija javnog prijevoza putnika na području Grada Belog Manastira odlučuje gradonačelnik, na prijedlog prijevoznika, da vozni red utvrđuje gradonačelnik, također na prijedlog prijevoznika. Nacrt Prijedloga nadalje sadrži detaljnije odredbe o tome što sadržava vozni red, odredbe oo stajalištima, odredbe o vozilima, te odredbe o prijevozu. Kako se predlaže, nadzor nad primjenom odluke provodio bi komunalni redar, a za nepoštivanje odredbi odluke izricale bi se novčane kazne kao za prijevoznika i odgovornu osobu u prijevozniku, tako i za putnike.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira i do 2. ožujka 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr  .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 3. ožujka 2022. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content