Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je Nacrt Prijedloga Odluke poreznim stopama poreza na dohodak Grada Belog Manastira. 

Hrvatski sabor donio je 28. rujna 2023. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23), kojim je ukinut prirez porezu na dohodak kao jedan od poreza koje su, temeljem dosadašnjih odredbi Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) mogle uvesti jedinice lokalne samouprave. Istoga dana donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23), kojim su, pored ostalog, slijedom navedenog ukidanja prireza porezu na dohodak ukinute i odredbe dosadašnjeg Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), kojima je bilo propisano da se porez na dohodak uvećava za iznos prireza porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak je jedan od važnijih izvora prihoda jedinica lokalne samouprave, pri čemu su, sukladno dosadašnjim propisima jedinice lokalne samouprave odnosno gradovi i općine mogli samostalno odlučivati o njegovu uvođenju, kao i o visini stope prireza porezu na dohodak unutar zakonom propisanog raspona, a kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23), gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke.

Sukladno odredbi članka 38. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave, dužne su navedenu odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak donijeti i objaviti do kraja 2023. godine, a odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

U prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Belog Manastira definiraju se dvije porezne stope ovisno o visini osnovice utvrđene Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno Grad Beli Manastir ovim prijedlogom utvrđuje nižu stopu 21,40% i višu poreznu stopu 32,10 %.

Prijedlog visine poreznih stopa napravljen je na temelju procjene kretanja poreznih prihoda u sljedećem proračunskom razdoblju (2024.-2026.) sa svrhom postizanja ciljane visine prihoda potrebne za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenog djelokruga poslova i zadataka jedinice lokalne samouprave.

Pozivamo zainteresiranu javnost da dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Prijedloga Odluke poreznim stopama poreza na dohodak Grada Belog Manastira.

Svoje prijedloge i mišljenja u razdoblju od 19. listopada 2023. godine do 19. studenog 2023. godine možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se nalaze u prilogu i poslati na e-mail adresu: mladen@beli-manastir.hr ili poštom na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za davanje mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke poreznim stopama poreza na dohodak Grada Belog Manastira o čijem usvajanju će odlučiti Gradsko vijeće Grada Belog Manastira kao nadležno predstavničko tijelo.

Nacrt Prijedloga Odluke poreznim stopama poreza na dohodak Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Skip to content