Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 11/19) donijelo je Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine kako bi i Grad Beli Manastir iskoristio mogućnost raspolaganja stambenim jedincima u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Naime, odredbom članka 42. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) je propisano, između ostalog, da se osobama određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se osigurava stambeno zbrinjavanje može se osigurati stambena jedinica u državnom vlasništvu na područjima primjene istog Zakona sukladno raspoloživom stambenom fondu. Također je propisano da u svrhu zbrinjavanja navedenih korisnika Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na zahtjev tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave sklapa sporazum kojim se tijelu državne uprave i jedinici lokalne samouprave ustupa stambena jedinica na upravljanje. Važećim Pravilnikom o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira određeni su uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira te nadležnost i kriteriji za donošenje odluka o odabiru korisnika stambenog zbrinjavanja. Međutim, kroz primjenu propisanih odredbi u praksi pojavile su se određene poteškoće u prikupljanju traženih dokumenata koje podnositelji prijava nisu mogli prikupiti iz razloga što izdavatelj tih dokumenata za iste nije izrazio spremnost izdati ih pozivajući se na činjenicu da ne raspolaže traženim podacima. Nadalje, kriteriji za odabir propisani člankom 7. Pravilnika ne omogućavaju u praksi niti jednoj drugoj kategoriji djelatnosti i zanimanja osim zanimanjima u tijelima državne uprave iz područja sigurnosti građana i imovine dodjelu raspoloživih stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje kadrova, čime su ostala zanimanja i djelatnosti stavljeni u neravnopravni položaj.

Uzimajući u obzir navedene poteškoće u primjeni na koje je ukazalo Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica te prijedloge za poboljšanje, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove izradio je Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira. Između ostalog, uvrštena je i djelatnost sporta, sadržaj prijave je poboljšan i prilagođen stvarnim uvjetima, i kao najvažnije, promijenjen je članak 7. na način da se broj raspoloživih stambenih jedinica raspodjeljuje na četiri grupe zanimanja i djelatnosti u jednakim omjerima čime više neće postojati prioriteti u dodjeli koji su u nepovoljni položaj stavljali sve ostale kategorije djelatnosti i zanimanja, osim vojske i policije. Nadalje, dopunjen je i način bodovanja urednih prijava s još dva kriterija pa se tako predlaže da se dodatno boduje i broj djece podnositelja prijave i činjenica da je kadar, pored podnositelja prijave, i član njegova obiteljskog kućanstva s kojim će koristiti stambenu jedinicu. Preostale predložene izmjene su manje bitne i odnose se samo na proceduru, odnosno posljedica su naprijed navedenih bitnih promjena.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira i do 8. ožujka 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Pravilnika izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 9. ožujka 2023. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content