U tijeku su nova savjetovanja s javnošću za četiri nacrta prijedloga općih akata Grada Belog Manastira i to: Nacrt prijedloga Statuta Grada Belog ManastiraNacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog ManastiraNacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Belog Manastira i Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira. Pozivaju se svi građani da se uključe u javna savjetovanja u tijeku, a nacrti prijedloga općih akata i obrasci mogu se preuzeti ovdje.

Skip to content