Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-14-21 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP
zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

Natječaj za davanje u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

Skip to content