Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da Grad Beli Manastir sa danom 10. siječnja 2024. godine mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb. Istog dana otvara se novi žiro račun pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb. Novi broj žiro računa glasi:

HR35 2390 0011 8013 00008

Od 10. siječnja 2024. godine sve uplate u korist proračuna Grada Belog Manastira mogu se vršiti uz odgovarajući poziv na broj na navedeni broj računa.

U slučaju eventualnih problema kod plaćanja na novi račun molimo Vas da se obratite na telefone 031 710 205, 031 710 225, 031 710 224 ili 031 710 200.

Grad Beli Manastir
U Belom Manastiru, 5.01.2024.

Skip to content