Pozivamo zainteresirane građane da sukladno članku 11. Programa demografskih mjera („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, br. 8/2019) podnesu zahtjeve za dodjelu subvencije za kupnju nekretnine na području Grada Belog Manastira.

Pravo na subvenciju za kupnju nekretnine na području Grada Belog Manastira mogu ostvariti osobe koje, u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju, nisu starije od 45 godina i u vlasništvu nemaju drugi stan odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život osim stana odnosno kuće za čiju se kupnju traži dodjela subvencije.

Uz zahtjev za subvenciju kupnje nekretnine potrebno je priložiti:

  1. zahtjev za dodjelu subvencije za kupnju nekretnine (poveznica)
  2. presliku osobne iskaznice
  3. presliku javnobilježnički ovjerenog ugovora o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje subvencije
  4. izvješće s bankovnog računa kupca (potvrdu banke) na kojem je vidljivo plaćanje kupoprodajne cijene prodavatelju
  5. presliku zemljišnoknjižnog izvatka predmetne nekretnine iz kojeg je vidljiv prijenos vlasništva na podnositelja zahtjeva za subvenciju
  6. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, osim stana odnosno kuće za čiju se kupnju traži dodjela subvencije
  7. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, osim stana odnosno kuće za čiju se kupnju traži dodjela subvencije.

Kupac stana ili kuće pravo na subvenciju može ostvariti u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana ili kuće odnosno do iskorištenja predviđenih financijskih sredstava u proračunu Grada Belog Manastira u godini kada se zahtjev podnosi.

Subvencije se dodjeljuju u iznosu od 5% od vrijednosti nekretnine navedene u kupoprodajnom ugovoru, ali ne više od 15.000,00 kuna.

Skip to content