Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira, temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”; broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19. i 67/23), kao nositelj izrade

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira i 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te članka 42. točka 5. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 18. sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira i Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira.

Navedene odluke su objavljene u „Službenom glasniku Grada Belog Manastira“ broj 10/23 od 29. rujna 2023. godine.

O prijedlogu izmjena i dopuna predmetnih planova provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grada Belog Manastira prije početka javne rasprave.

Detaljne informacije o tijeku izrade 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira i 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Belog Manastira, u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, na mrežnoj stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr ili na broj telefona 031 710-210.

Odluka o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

Skip to content