Za potrebe provedbe projekta “ZAŽELI pomoć u kući” – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada objavljuje se ažurirani obrazac prijave za iskaz interesa za korištenjem usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju, te privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka. Navedeni ažurirani obrazac i privola dostupni su ovdje.

Skip to content