Dana 12. svibnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Sjednica je zakazana za 4. svibnja 2015. godine u 15,00 sati, ali je zbog nedostatka kvoruma odgođena za 12. svibnja 2015. godine.

S dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća izostavljene su dvije točke i to: Prijedlog Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Belog Manastira i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs Ag i Strabag Ag, Republika Austrija i Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira, Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, Odluku o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora i Odluku o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće imenovalo je i ravnateljicu Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ, razriješilo i imenovalo člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te utvrdilo prijedlog kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće dalo je suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i održavanju poljskih puteva i sustava odvodnje oborinskih voda uz poljoprivredne površine na području Grada Belog Manastira u 2015. godini.

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2014. godini te Izvješće trgovačkog društva ʺBaranjski vodovodʺ d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa kao ni Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira.

Svi akti doneseni na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content