Dana 15. travnja 2013. godine u vijećnici Gradske uprave u Belom Manastiru u 12,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 34. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira u koji su izabrani:

Adriana Bogdan, iz reda školske populacije,

Duško Findžanović, iz reda školske populacije,

Sara Ilić, iz reda školske populacije,

Danijela Benić, iz reda studentske populacije,

Robert Kožić, iz reda studentske populacije,

Evica Petković, iz reda studentske populacije,

Jakob Kajtar, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

Jasmina Markan, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih,

Ena Sabolek, iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom od interesa mladih.

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Belog Manastira za predsjednika Savjeta mladih izabran je Robert Kožić a za zamjenicu predsjednika Savjeta mladih izabrana je Jasmina Markan.

Mandat Savjeta mladih Grada Belog Manastira je dvije godine.

Skip to content