Obavještavamo sve zainteresirane članove udruga kako će se u četvrtak, 17.
siječnja 2018. godine, u 17 sati, u maloj vijećnici Grada Belog Manastira,
Kralja Tomislava 53, održati radionica o prijavljivanju projekata i programa
udruga na natječaj Grada Belog Manastira u 2019. godini. Na radionici će
predstavnici Grada Belog Manastira govorit o uvjetima natječaja, natječajnim
obrascima i dokumentaciji, vremenskom okviru provođenja natječaja, postupku
ugovaranja, načinu provedbe ugovorenih projekata i programa te odgovarati na
pitanja vezana uz natječaj. Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.

Skip to content