Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i u razdoblju od 7. studenog do 8. prosinca 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: mladen@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Prilozi :

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku donošenja Plana

Nacrt Plana djelovanja Grada Belog Manastira u području prirodnih nepogodu za 2023. godinu

Izvješće o javnom savjetovanju

Skip to content