Grad Beli Manastir već dugi niz godina skrbi za svoje građane, pogotovo one najosjetljivije skupine – socijalno ugrožene građane, novorođenu djecu i umirovljenike.

U 2017. godini Grad Beli Manastir je iz svog proračuna izdvojio više od 1.400.000,00 kuna za socijalna davanja, od čega više od 50.000,00 kuna za jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu od 150,00 kuna pomoći po osobi, subvencije stanarina, odvoza smeća, komunalne naknade i utroška vode s više od 200.000,00 kuna te trenutno dodjeljuje naknade Osječko-baranjske županije za više od 300 korisnika za troškove ogrijeva – gdje je dodijeljeno više od 200.000,00 kuna od planiranih 440.000,00. Grad je isplatio i jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženoj djeci te je podijelio uskrsnice umirovljenicima s područja grada u iznosu od 150,00 kn na čega je utrošeno više od 190.000,00 kuna.

Osim socijalno ugroženih skupina, Grad skrbi i za sve građane na području grada. U prvih devet mjeseci ove godine subvencionirano je ljetovanje djece iz OŠ Dr. Franjo Tuđman i OŠ Šećerana  s više od 40.000,00 kuna, participacija u cijeni vrtića  iznosi više od 50.000,00 kuna te je sufinanciran  trošak nabave školskog pribora za osnovnoškolce s područja grada s više od 160.000,00 kuna. Osim toga, Grad dodjeljuje naknadu za novorođenčad na što je do sada utrošeno više od 40.000,00 kuna i subvencionira prijevoz učenika u visini od 17.5% od cijene mjesečne učeničke karte za što je do sad utrošeno više od 30.000,00 kuna.

Kroz natječaje za dodjelu sredstava financira i udruge koje se bave socijalno-humanitarnim radom. Tako je ove godine kroz natječaj isplaćeno više od 137.500,00 kuna za udruge s područja grada.

U proračunu za 2018. godinu planira se povećanje naknade za novorođenčad kao i broja stipendija sukladno proračunskim sredstvima.

Skip to content