Nema poslovnih subjekata s kojima Grad ne smije stupati u poslovni odnos sukladno članku 20. stavcima 1. i 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine”, broj: 143/21).

Skip to content