Sukladno članku 4. stavak 3. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj: 143/21) Grad Beli Manastir nije primio obavijest o udjelu članova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u vlasništvu poslovnih subjekata.

Skip to content