Važnost edukacije i poticanja na odgovornu skrb o kućnim životinjama prepoznali su gradovi Beli Manastir, Čakovec, Delnice, Ivanec, Mali Lošinj, Rijeka i Zagreb, promicanjem kampanje ‘Obitelj na more, a pas na ulicu?!’. Kampanji se ove godine priključio meteorolog Darijo Brzoja sa psom Indijem iz Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu, poručujući građanima sloganom ‘Ljeto prolazi, prijatelji ostaju’ da nikada ne ostavljaju životinje.

Ovogodišnja kampanja udruge Prijatelji životinja ‘Obitelj na more, a pas na ulicu?!’, kojom Udruga već 12 godina za redom uoči godišnjih odmora skreće pozornost na problem napuštanja životinja, ne završava dolaskom jeseni.

Naime, iako je napuštanje životinja tijekom ljetnih mjeseci, kada pojedini građani napuštaju svoje životinje kako bi si pojednostavili put na ljetovanje, u porastu i za 30 posto, napuštanje životinja prisutno je tijekom cijele godine.

Uključivanje gradova u informiranje o neprihvatljivosti napuštanja životinja osobito je važno zato što ne postoje službeni podaci o broju napuštenih životinja niti postoje nastojanja od strane države da se suzbije problem napuštanja. Napori udruga za zaštitu životinja da ukažu na ovaj problem i educiraju građane time postaju još značajniji u zaštiti životinja od napuštanja, ali važno je da ih u tome podrže gradovi, što je i njihova zakonska obaveza. Prema članku 58. Zakona o zaštiti životinja, ‘Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.’

Napuštanje životinja je zlostavljanje jer je životinja namjerno prepuštena ranjavanju i pogibelji, gladi i žeđi, a one ‘sretnije’ završe u kavezima skloništa. Napuštanjem se, osim samoj životinji, velika šteta radi i drugim ljudima i cijeloj zajednici. Naime, napuštene životinje problem su gradova koji su zakonski obvezni osigurati osnivanje skloništa za nezbrinute životinje s politikom neubijanja, informacijske centre za kućne ljubimce, programe kastracija, oglašavanje udomljavanja životinja i edukaciju građana o odgovornom postupanju sa životinjama o kojima skrbe.

U praksi događa se da se napušteni psi smještaju u pretrpana skloništa ili ih privremeno zbrinjavaju suosjećajni građani. Da nema požrtvovnih pojedinaca koji oglašavaju udomljavanje te udomljavaju i kastriraju životinje, napuštenih i ubijenih životinja bilo bi daleko više.
Također, broj napuštenih životinja znatno bi se smanjio kada bi ljudi, umjesto kupnje, odabrali udomljavanje životinje. Podariti toplinu i sigurnost doma poseban je dar koji čovjek može pokloniti zanemarenoj i napuštenoj životinji, ali i samome sebi, spasivši jedan život i dobivši nova člana obitelji.

Prijatelji životinja pozivaju sve gradove u Hrvatskoj da aktivno promiču važnost cijeloživotne brige za životinje i potiču građane na odgovornost, kako pas kupljen/udomljen na Božić ne bi završio ljeti na ulici. Također, važno je ponuditi građanima mogućnost kastracije napuštenih životinja besplatno ili po povoljnijim cijenama i time spasiti mnoge živote.

Udruga Prijatelji životinja nudi kontakte hotela koji primaju kućne životinje te hotela za pse i osoba koje privremeno mogu pričuvati životinju. Također, nude i mogućnost kastracije pasa i mačaka po povoljnijim cijenama, kako bi što više pridonijeli rješavanju problema napuštanja životinja. Više pročitajte na http://www.prijatelji-zivotinja.hr/

Skip to content