DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
BELI MANASTIR, Bana Jelačića 108
31300 Beli Manastir
MB: 3431312, OIB: 34580944535
IBAN: HR1223400091100013381
Tel.: 031 / 703-190, fax: 703-203

Broj: 126-3/19
Beli Manastir, 2. travnja. 2019.

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ u sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), BROJ: 126-2/19, od 19. ožujka 2019., a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, BROJ: 126-1/19 od 7.ožujka 2019., Povjerenstvo objavljuje

POZIV
na testiranje kandidata putem intervjua

I.

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na testiranje putem intervjua.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.

II.

Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u službenim prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, na adresi Bana Jelačića 108, 31300 Beli Manastir prema terminima kako je navedeno u tablici niže:

10.travnja 2019. (srijeda), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

VRIJEME PREZIMENA
8:00 do 9:30 Prezimena od slova A do slova B
9:30 do 10:30 Prezimena od slova C do slova D
11:00 do 12:00 Prezimena od slova Đ do slova J
12:00 do 13:30 Prezimena slova K

11.travnja 2019. (četvrtak), kandidati s područja Grada Belog Manastira:

VRIJEME PREZIMENA
8:00 do 9:30 Prezimena od slova LJ do slova N
9:30 do 10:30 Prezimena od slova P do slova T
11:00 do 12:00 Prezimena od slova V do slova Z
12:00 do 13:30 Mjesta Branjin Vrh i Šećerana

 12.travnja 2019. (petak), kandidati s područja Općine Darda:

VRIJEME PREZIMENA
8:00 do 9:00 Prezimena od slova A do slova Đ
9:00 do 10:30 Prezimena od slova J do slova L
11:00 do 12:30 Prezimena od slova M do slova P
12:30 do 14:00 Prezimena od slova S do slova Z

 15.travnja 2019., kandidati s područja Općine Draž:

VRIJEME PREZIMENA
8:00 do 9:00 Prezimena od slova A do slova F
9:00 do 10:30 Prezimena od slova I do slova P
11:00 do 12:30 Prezimena od slova S do slova Ž
12:30 do 14:00 Mjesta Uglješ i Kneževo

 III.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 8. ožujka 2019. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dom-bm.hr), Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr), Općine Darda (darda.hr) i Općine Draž (draz.hr).
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

IV.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:
1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne
uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se radno iskustvo, motivacija, intelektualne vještine. Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5.

V.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.
Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, ravnatelj donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

VI.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir (www.dom-bm.hr) objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.
Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za
prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Skip to content