Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10   URBROJ:524-06-02-01/1-19-509 od 10. siječnja 2019. godine iz „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – kodni broj UP.02.1.1.05.0244 od 17. siječnja 2019. godine u sklopu projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“, te članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Beli Manastir (u daljnjem tekstu GDCK Beli Manastir) ravnateljica GDCK Beli Manastir objavljuje.

P O Z I V
za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu u okviru projekta „Zajedno za bolju i sretniju budućnost“

Ovim putem pozivaju se starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Belog Manastira, Općine Petlovac i Općine Popovac kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Izvršitelji usluge potpore i podrške u kućanstvu biti će 60 žena iz lokalne zajednice zaposlenih na razdoblje od 24 mjeseca.

Kroz projektne aktivnosti osigurane su higijenske potrepštine za održavanje kućanstva krajnjih korisnika, kao i plaće zaposlenih žena, stoga je usluga potpore i podrške u kućanstvu krajnjim korisnicima (starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju) potpuno besplatna.

TKO MOŽE BITI KORISNIK?

 1. Starije osobe (osobe iznad 65 godina)
 2. Osobe u nepovoljnom položaju (osobe mlađe od 65 godina koje ne mogu samostalno udovoljiti osnovne životne potrebe (npr. osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i sl.))
 3. Osobe kojima takva usluga već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora te ne primaju doplatak za pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb
 4. Osobe koje nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 5. Osobe koje nisu smještene u domove za stare i nemoćne osobe

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imat će:

 • starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, a da su pri tome osobe s težim invaliditetom/osobe s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju/slijepe/gluhe/gluhoslijepe osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad/osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti

Napomena: GDCK Beli Manastir može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

KOME, KAKO I GDJE SE PRIJAVITI?

Zainteresirane osobe prijavljuju se djelatnicima GDCK Beli Manastir osobnim dolaskom ili dolaskom posrednika u prostorije Crvenog križa na adresu:

Vladimira Nazora 28A
Beli Manastir
svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati.

 

Iznimno, ukoliko zainteresirane osobe nisu u mogućnosti prijaviti se na navedenoj adresi u navedeno vrijeme informacije o prijavi mogu zatražiti telefonski (radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati) na brojeve: 031/701-275; 031/703-422; 099/8052065.

RAVNATELJICA GDCK BELI MANASTIR
Ines Rudić

 

Program Zaželi Logotipovi

Skip to content