U cilju utvrđivanja interesa kvalitetnih projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora i potreba projektiranja objekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Grad Beli Manastir objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uključivanje u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir – poziv za iskaz interesa

Preuzimanje

Kompletan tekst poziva

Prijavni obrazac

Skip to content