Gradonačelnik Grada Belog Manastira na temelju članka 72. točka 4. i 7. Statuta Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj: 4/09 i 6/09),objavljuje:

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2014 DO 2016. GODINE

Projekti se mogu predlagati isključivo na propisanim obrascima:

PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA
PRORAČUN PROJEKTA

Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati isključivo u pisanom obliku na adresu:

GRAD BELI MANASTIR
Gradonačelnik
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. rujna 2013. godine. Prijedlozi koji neće biti pripremljeni na propisanim obrascima kao ni prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku, neće biti razmatrani niti uvršteni u Program sufinanciranja projekata i aktivnosti od interesa za Grad Beli Manastir tijekom 2014. godine.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Grada Belog Manastira tijekom 2013. godine, moraju uz prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojega je vidljivo u koju namjenu su ta sredstva utrošena.

Cijeli tekst poziva možete preuzeti ovdje.

Skip to content