Hrvatski zavod za javno zdravstvo pripremio je preporuke za vozače u međunarodnom cestovnom teretnom prometu tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite njihova zdravlja.

 

Opće zaštitne mjere

 • Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očijute održavati fizički razmak.
 • Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke.
 • Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.

 
Fizički razmak
Potrebno je održavati fizički razmak od 1,5 među osobama.
 
Dnevno  mjerenje  tjelesne  temperature
Zaposlenici  trebaju  prije  odlaska na put  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenome i ne odlaziti na put dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
 
Higijena ruku

 • Redovito održavajte higijenu ruku.
 • Ako to nije moguće, koristite dezinfekcijska sredstva koja sadrže 70% alkohola ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 • Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidno uprljane te u ostalim preporučenim situacijama.

Specifične mjere zaštite

Higijena vozačkog mjesta

 • Održavajte higijenu kabine vozačkog mjesta i svoju radnu okolinu – kabinu tako da se svakodnevno, po mogućnosti nekoliko puta dnevno prebrišu površine sa sredstvom za dezinfekciju površina.
 • Posebno prebrišite površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča.
 • Što manje boraviti izvan vozačke kabine.
 • Prilikom rada zaposlenicima se preporučuje što manje boraviti izvan vozačke kabine.
 • Prilikom obavljanja nužnih radnji (korištenje sanitarnih čvorova, noćenje izvan vozačke kabine, nabavka hrane i sl.) potrebno je izbjegavati bliski kontakt s drugim osobama,  rukovanje i bliski razgovor, odnosno treba održavati fizički razmak od drugih osoba od 1,5 metra te u zatvorenim prostorima koristiti medicinske maske ili maske za lice.

 
Beskontaktna kupnja
Kod kupnje goriva, hrane i ostalih potrepština treba kad je god moguće plaćati bankovnim beskontaktnim karticama, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, treba dezinficirati ruke nakon plaćanja.
 
Postupanje prilikom utovara i istovara te tijekom boravka izvan Republike Hrvatske

 • Prilikom utovara, istovara ili čekanja na utovar i istovar obavezan je ostanak unutar vozačke kabine.
 • U slučaju neizbježne potrebe za izlaskom preporučuje se održavanje fizičkog razmaka, korištenje maski za lice ili medicinskih maski te provođenje higijene ruku odmah po povratku u vozačku kabinu.
 • Nakon utovara i istovara robe vozači mogu za spavanje iznimno koristiti vanjski smještaj, ponašajući se pri tome kao da su im propisane mjere samoizolacije za vrijeme dok borave zbog posla izvan Republike Hrvatske.

 
Opskrba
Potrebno je opskrbiti se dostatnim količinama jednokratnih papirnatih ručnika te materijala za čišćenje, dezinficijensa, rukavica i maski za lice u slučaju potrebe.

Skip to content