Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti poslovnih prostora fizioterapeuta u vanbolničkoj okolini i salona za masažu preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

1. Prostorno organizacijski i tehnički uvjeti

1.1. Ulazni i radni prostor
Vidljive obavijesti
Za sve djelatnike i klijente prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku.

Dezinficijens
U ulaznim prostorima, pultovima za obavljanje plaćanja usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).

Čekaonice
Sjedeća mjesta u prostoru za čekanje rasporediti tako da zadovoljavaju mjere fizičke udaljenosti, odnosno na minimalnim razmacima od 1,5 metar i predviđeni su za odrasle osobe koje su u poslovnom prostoru u pratnji malodobnog klijenta ako iz bilo kojeg razloga ne mogu čekati izvan poslovnog prostora. Svi ostali klijenti koji dođu radi usluge čekaju svoj red izvan poslovnog prostora.

Sadržaje/materijale za zabavu treba izbjegavati
Treba ukloniti časopise. Klijentima ne posluživati piće/grickalice i slično.

Zaštitne pregrade
U dijelovima poslovnog prostora za obavljanje plaćanja usluge, odnosno pultovima preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade od pleksiglasa ili drugog prozirnog materijala pogodnog za redovito čišćenje i dezinfekciju.

Fizičko distanciranje
U poslovnim prostorima je potrebno osigurati minimalni međusobni razmak od 1,5 metara između svih osoba koje se u jednom trenutku nalaze u prostoru izuzev klijenta i djelatnika za vrijeme pružanja usluge. Udaljenost od 1,5 metar treba osigurati u svim smjerovima od svakog radnog mjesta.

Označivanje
Pri tome treba osigurati adekvatan prostor za kretanje. Putove kojima se osobe kreću unutar poslovnih prostora poželjno je označiti.

Papirnate maramice i jednokratni materijal
Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih maramica i ostalih jednokratnih materijala, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i opremu za odlaganje otpada sukladno uputama.

Ogrtači
Uobičajene ogrtače za klijente, ako je moguće, preporučuje se zamijeniti jednokratnima.

Zaštitna oprema
Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za zaposlenike.

Igraonice
Dijelove prostora koji su bili eventualno korišteni kao igraonice treba zatvoriti, tj. staviti ih van funkcije.

Prozračivanje
Sve prostorije treba što češće provjetravati, čak i za vrijeme lošeg vremena. Ne zaboraviti prozračiti između smjena.

1.2. Sanitarni čvorovi i prostorije/prostori za odmor
Sanitarni čvorovi

 • Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu (vidjeti točku 2.7.)
 • Ako je moguće, preporučuje se da se osiguraju odvojeni sanitarni čvorovi za klijente i zaposlenike.

Odmor zaposlenika

 • U prostorijama za odmor zaposlenika treba osigurati dovoljno prostora, a stolove i stolice razmaknuti.
 • Pri boravku je potrebno zadovoljiti kriterij fizičke udaljenosti od 1,5 metar te izbjegavati istovremeni odmor prevelikog broja zaposlenika. 
 • Vrijeme odmora treba ograničiti na maksimalno 15 minuta ako dvije osobe istovremeno koriste stanku za odmor, međutim ako zaposlenici borave u istom zatvorenom prostoru predviđenom za odmor preporučuje se da stanku za odmor ne koriste istovremeno.

 

2. Organizacija rada

2.1. Općenite preporuke
Mjerenje temperature
Prije dolaska na posao preporučuje se da svi zaposlenici temperaturu izmjere kod kuće te da ne dolaze na posao ako im je viša od 37,2 oC ili ako usto imaju i respiratorne tegobe. Kod povišene temperature te svih respiratornih tegoba, bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, savjetuje se da se telefonom nazove liječnika obiteljske medicine i da se ne dolazi na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji ili povišene temperature.

Zaštitne mjere
Pri istovremenom radu jednog zaposlenika s više klijenata potrebno je strogo provoditi zaštitne mjere: između klijenata potrebno je oprati i dezinficirati ruke te obavezno koristiti drugi set pribora.

Komunikacija s klijentima
Tijekom pružanja usluge, preporučuje se da se komunikacija s klijentom svede na minimum.

Rad u smjenama
Zauzetost prostora treba izbjegavati primjerice radom u smjenama na način da se smjene ne preklapaju. U smjenama rade uvijek isti zaposlenici čime se smanjuje kontakt među zaposlenicima. Treba organizirati promjene smjena na način da zaposlenici jedne smjene ne dolaze u kontakt sa zaposlenicima druge smjene (npr. u prostorijama u kojima se presvlače, u sanitarnim čvorovima i slično).

Plaćanje
Poželjno je bezgotovinsko kartično plaćanje.

Hrana i piće
Tijekom pružanja usluge ne preporučuje se konzumacija hrane ili pića.

Administrativni poslovi
Preporučuje se da se svi administrativni poslovi vezani za rad salona, odnosno uredski posao, primjerice računovodstvene poslove, raditi od kuće, ne u salonu.

Sastanci
Interne sastanke i usavršavanja treba svesti na minimum ili još bolje odgoditi. Što je više moguće koristiti mogućnosti telefonske i video konferencije. Ako su sastanci neophodni, držati preporučeni razmak među sudionicima.

2.2. Naručivanje
Telefonsko naručivanje

 • Zadržavanje u prostoru kako bi se osobu naručilo treba izbjegavati.
 • Naručivanje se obavlja telefonski.
 • Osobe s respiratornim simptomima. Tijekom naručivanja treba upozoriti da se usluga ne pruža osobama koje imaju bilo kakav simptom akutne respiratorne infekcije (curenje nosa, kihanje, kašljanje, kašalj, povišena tjelesna temperatura i sl). Ne dozvoljava se dolazak u salon zaposlenicima i strankama koji imaju neki od simptoma koji bi mogli upućivati na COVID-19 (kao što je gore navedeno).
 • Zaposlenici se odmah javljaju svom izabranom liječniku obiteljske medicine. Zaposlenici prije povratka na posao trebaju imati razjašnjenu dijagnozu.

Ograničen broj stranaka

 • Broj naručenih stranaka kojima će se usluga pružati istovremeno mora se prilagoditi broju radnih mjesta u radnom prostoru.
 • U slučaju ranijeg dolaska i nemogućnosti zadovoljavanja kriterija fizičke udaljenosti od 1,5 metar, klijentu se preporučuje čekanje termina van radnog prostora.
 • U obzir je potrebno uzeti i uobičajene interakcije i kretanja zaposlenika u salonu. Ako se minimalni razmak ne može održati jer je inače takva interakcija u salonu, preporučuje se smanjenje broja radnih mjesta i osoba koje istovremeno borave u radnom prostoru.

2.3. Primanje klijenata 
Higijena ruku
Sve klijente na ulazu uputiti na dezinfekciju ruku te objasniti koje se preventivne mjere trenutno provode u salonu (primjerice potreba o nošenju maske za usta i nos, higijena ruku, pravilno postupanje prilikom kašljanja i kihanja). U slučaju potrebe, klijente treba uputiti da se kihanje obavlja u savijeni lakat ili maramicu koja se odmah nakon pravilno odlaže u kantu za otpad.

Podaci o strankama
Treba zabilježiti vrijeme ulaska osobe u salon, kontakt podatke (broj mobitela) i vrijeme napuštanja salona. Ta je informacija, u slučaju otkrivanja oboljelog koji je boravio u salonu u određeno vrijeme, potrebna epidemiolozima, kako bi što brže mogli identificirati i kontaktirati kontakte oboljelog te provesti mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije. Stranke treba pravovremeno upozoriti da će im se usluga pružiti samo ako su suglasni ostaviti podatke za kontakt.

Maske za lice za klijente
Klijentima se preporučuje nošenje maske za lice (ako kirurške nisu dostupne moguće je korištenje platnenih maski).

2.4. Obavljanje usluge
Fizička udaljenost
Tijekom pružanja usluge zaposlenik od klijenta drži najveću moguću udaljenost koja ne ometa obavljanje usluge.

Higijena ruku
Između klijenata obavezno oprati i dezinficirati ruke.

Zaštitna oprema
Tijekom cijelog postupka koristi se zaštitna oprema (maska koja prekriva usta i nos i jednokratni ogrtač za klijenta).

Maske za lice i rukavice za djelatnike

 • Djelatnicima se preporučuje nošenje maski za lice. Osim kirurških maski mogu se koristiti i platnene maske za lice. Rukavice se preporučuje nositi po uobičajenom protokolu. Kirurške maske mijenjaju se nakon 3 sata nošenja, a platnene maske kada postanu vlažne.
 • Ako se ne može osigurati minimalni razmak od 1,5 metra, klijent i djelatnik moraju nositi barem masku koja prekriva usta i nos.
 • Poslodavac je dužan osigurati zaštitu za zaposlenike i to u dovoljnim količinama. Viziri za lice mogu pružiti dodatnu zaštitu.
 • Promjena zaštitne opreme između svakog klijenta. Jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice) potrebno je zamijeniti između svakog klijenta te pravilno odložiti u predviđene kante s odgovarajućim poklopcem.
 • U slučaju potrebe korištenja ručnika, potrebno je osigurati, kao i do sada, jedan ručnik za jednog klijenta te nakon upotrebe ručnik odložiti u spremnik s poklopcem te oprati na programu s visokim temperaturama (60°C ili više).

Dezinfekcija iza svakog klijenta
Nakon svakog klijenta obavezno se dezinficira stol odnosno druga površina na kojoj se obavlja fizikalna terapija ili masaža.

Usluga izvan salona
Kod pružanja usluga izvan salona/radnog prostora, moraju biti ispunjeni svi uvjeti navedeni kod ovakve vrste usluge vezani za higijenu i ostale predviđene mjere. Prije pružanja usluge treba provjeriti mogu li ti zahtjevi biti ispunjeni na lokaciji na kojoj će se pružati usluga.

2.5. Odlaganje otpada
Otpad

 • Sav eventualni otpad nastao prilikom pružanja usluge odložiti u za to predviđene kante za otpad s odgovarajućim poklopcima
 • U kante za otpad potrebno je uložiti dvije vreće za smeće. 

2.6. Čišćenje i postupci s priborom i opremom
Korištenje radnog pribora

 • Višestruka upotreba na više klijenata bez prethodnog čišćenja zabranjena je.
 • Ručnike i ostali tekstil potrebno je odložiti u spremnik s poklopcem te oprati u perilici na programu od 60 °C ili više.
 • Pribor, opremu te površine s kojima je klijent bio u kontaktu potrebno je očistiti i dezinficirati nakon svakog klijenta, na kraju smjene ili češće ako je vidljivo uprljano sekretima (znoj, tjelesne tekućine i sl.)

2.7. Dezinfekcija i čišćenje radnog prostora

 • Čišćenje prostora provodi se na uobičajen način učestalijom dinamikom, odnosno između svake smjene.
 • Dezinfekciju radnog mjesta (stol za masažu, stolice, rukohvati) potrebno je provoditi između svakog klijenta.
 • Kako bi se smanjio rizik infekcije, dezinficijensom se učestalije brišu kontaktna mjesta, odnosno telefoni, kvake na vratima, tipkovnice, blagajne i slično (npr. svaka 2 sata).
 • Upute za dezinfekciju i čišćenje prostora dostupne su na .

2.8. Primanje suradnih djelatnika i nenajavljenih stranaka 

 • Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.
 • Nenajavljene stranke smiju samo iznimno ući uz prethodnu provjeru o mogućim simptomima koji mogu upućivati na COVID-19 i o kontaktu s oboljelima. 
Skip to content