Preporuke za sprječavanje infekcije u prostorijama svih poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti (osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima)

 

Radi sprečavanja širenja infekcije u prostorijama poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti (osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima), potrebno je osigurati fizički razmak među strankama te između stranaka i djelatnika poslovnog subjekta.
Potrebno je također omogućiti dezinfekciju ruku strankama na ulasku u objekt te smanjiti bliski kontakt djelatnika koji rade u odvojenim smjenama.

Radi smanjenja fizičkog kontakta potrebno je:

1.           Ograničiti broj stranaka koje istovremeno borave u objektu
20 stranaka na 100 m² neto. Maksimalni broj stranaka koje mogu istovremeno boraviti u objektu ovisi o neto-površini objekta (površina koja je predviđena za kretanje stranaka, tj. bruto-površina objekta umanjena za površinu koju zauzimaju namještaj i ostala oprema postavljeni u objektu). Najveći broj stranaka koji može istovremeno boraviti u objektu odgovara neto-površini u četvornim metrima podijeljenoj s 5. Ako je teško odrediti neto-površinu, može se najveći broj stranaka koji istovremeno smiju boraviti u objektu izračunati tako da se bruto-površina podijeli s 10.
Nakon što u objekt uđe maksimalno dozvoljen broj stranaka, daljnji ulasci su mogući tek kad jedna od stranaka iziđe, tj. na jednu stranku koja iziđe, jedna smije ući.

2.           Osigurati zaštitne maske i fizičku distancu za sve osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice sa strankama
Maksimalna zaštita posjetitelja i djelatnika. Osoblje treba prilikom interakcije sa strankom koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. Ako je moguće, potrebno je prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između djelatnika i stranke prilikom međusobne komunikacije. Ako je moguće, poželjno je ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu komunikacije, koja će fizički odvojiti djelatnika od stranke. Treba također poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

3.           Osigurati minimalni kontakt između djelatnika koji rade u različitim smjenama
Dvosmjenski rad. Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.

4.           Osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke stranaka i obavijesti za stranke te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se često diraju
Dezinfekcija prostora. Na ulazu u objekt strankama treba biti dostupan dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među strankama te između stranaka i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te sve površine za koje se uoči da ih stranke često dodiruju (primjerice računalni terminali, dodirni zasloni, pribor za pisanje itd.) trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.

5.           Nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje  znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

Skip to content