Radi sprječavanja širenja infekcije tijekom boravka u zoološkim vrtovima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i zaposlenika, i pridržavati se sljedećih mjera.

15 posjetitelja na 100 m² u unutarnjem prostoru zoološkog vrta. Maksimalni broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenom dijelu prostora u zoološkom vrtu o visi o neto površini. Najveći broj posjetitelja koji može istovremeno boraviti u zoološkom vrtu u unutarnjem prostoru je neto površina u četvornim met rima podijeljena s 7, što je 15 posjetitelja na 1 00 m² neto površine. Ako je teško odrediti neto površinu, može se najveći broj posjetitelja koji isto vremeno smiju biti u zoološkom vrtu izračunati tako da se bruto površina podijeli s 15. Nakon što uđe maksimalno dozvoljen broj posjetitelja, daljn ji ulasci su mogući tek kad netko od posjetitelja iziđe, tj. na jednog koji iziđe, jedan može ući. U parkovima prirode i nacionalnim parkovima nem a ograničenja za broj posjetitelja.
 
Ograničen broj ulaznica i održavanje fizičke distance. Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje s tavi onaj broj ulaznica koji odgovara najvećem broju posjetitelja koji mogu istodobno biti u zoološkom vrtu te da se ulazak regulira na način da sljedeći posjetitelj može ući tek kad netko iz prethodne skupine posjetitelja napusti prostor zoološkog vrta. Tijekom boravka u zoološkom vrtu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1, 5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
 
Posebna pravila za nacionalne parkove i parkove prirode. U nacionalnim parkovima i parkovima prirode preporučuje se da posje titelji održavaju fizički razmak od 1,5 metra tij ekom boravka ako je moguće, izuzev ako se radi o članovima iste obitelji kada nije potrebno da član ovi iste obitelji ili iste skupine održavaju razmak od 1,5 metra tijekom boravka na otvorenom.
 
Maske za lice i fizička distanca za osoblje u kontaktu s kupcima. Prodajno i uslužno osoblje i vodiči u zatvorenim prostorima, koji dolaze u kontakt licem u lice s kupcima dužni su nositi maske za lice i pridržavati se mjera fizičkog dis tanciranja. Prilikom interakcije s kupcem/posjetiteljem osoblje treba koristiti masku za lice koja obavezno prekriva i nos i usta. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. Ako je moguće, treb a osigurati razmak od minimalno 1,5 metra između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe. Između naplate i posluživanja, zaposlenik mora dezinficirati ruke. Preporučuje se, ako je moguće, da se ugradi zaštitna pregrada na mjestu posluživanja odnosno na blagajni, ko ja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Ako ju je potrebno postaviti, pregrada mora biti napravljena od materijala otpornog na dezinficijense. Treba poticati beskontaktno plaćanje bankovnim kar ticama.
 
Minimalni kontakt među djel atnicima različitih smjena. Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, što će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Povr šine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje.
 
Higijena ruku i dezinfekcija dodirnih površina. Potrebno je osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke kupaca i obavijesti za kupce te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se često diraju. Na ulazu u trgovinu ili drugi objekt unutar zoološkog vrta, nacionalnog parka ili parka prirode treba kupcima biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknu ta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijes t o obvezi održavanja razmaka od minimalno 1,5 metra među kupcima te između kupaca i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te površine, rukohvata i rubove vrata na hladnjacima i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature osoblja. Osoblje treba svakodnevno, prije dolaska na posao, nadzirati svoje zdravstveno stan je mjerenjem vlastite tjelesne temperature. Ak o je ona u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bol esti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.
 
Ograničen broj posjetitelja u restoranima i kafićima. Broj posjetitelja u restoranima i kafićima smještenim u unutarnjem prostoru nacionalnog parka ili parka prirode ili zoološkog vrta potrebno je ograničiti na način da se poštu je fizički razmak od najmanje 1,5 metra između posjetitelja, kako prilikom naručivanja tako i prilikom sjedenja.
 
Trgovine i ugostiteljski objekti. Navedeni objekti u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zoološkim vrtovima trebaju r aditi u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite i postojećim preporukama za te djelatnosti izvan trgovačkog centra.

Skip to content