cityCityHub je aplikacija za prijavu komunalnih problema koja korisniku omogućuje prijavu fotografijom i opisom problema kao što su nepropisno parkiranje, grafit na zidu, neispravna ulična rasvjeta, divlje deponije, kontaminacija javnih zelenih površina te ostale štete na javnim površinama. 

Za prijavljivanje problema potrebno je preuzeti mobilnu aplikaciju na svoj mobilni uređaj te odabrati način na koji ćete se prijaviti u aplikaciju  – putem Facebooka, Google računa ili kao anonimni korisnik. 

Prijavom na CityHub aplikaciju, potrebno je fotografirati promatrano stanje, odabrati kategoriju i prioritet problema te unijeti kratak komentar ili opis. Nakon toga izvješće je spremno za slanje. Prijava se šalje u sustav kroz koji administrator u Gradskoj upravi prosljeđuje problem nadležnoj službi koja je zadužena za njegovo rješavanje.

Aplikaciju skinite na sljedećem QR kodu: 

qrcode

Skip to content