GRAD BELI MANASTIR

Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

 

KLASA: 372-02/22-01/02

URBROJ: 2158-2-01-03-23-2

Beli Manastir, 13. ožujka 2023. godine

 

Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 14. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 3/18 i 6/18) objavljuje

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA UDRUGAMA

1. Za prostor br. 1. iz teksta natječaja – uredski/poslovni prostor, prizemlje, oznaka prostora br. 10, površine 20,77 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 1. Srpsko udruženje žena “Dukat

 

KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE BODOVI PREMA KRITERIJIMA
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA  3
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI  1
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME  0
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI  5
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE  1
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE  0
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR  0
PROGRAM RADA UDRUGE  10
UKUPNO BODOVA  20

 

2. Za prostor br. 2. iz teksta natječaja – poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 3, površine 16,54 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 2. od 20. listopada 2022. godine i to Folklorni ansmabl “Čuvari tradicije baranjskih Srba Beli Manastir”

KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE BODOVI PREMA KRITERIJIMA
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA  1
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI  3
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME  0
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI  5
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE  1
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE  0
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR  0
PROGRAM RADA UDRUGE  12
UKUPNO BODOVA  22

3. Za prostor br. 3. iz teksta natječaja – poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 4, površine 16,79 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 3. od 21. listopada 2022. godine i to Srpsko kulturno umetničko društvo “Jovan Lazić” Beli Manastir

KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE BODOVI PREMA KRITERIJIMA
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA  7
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI  3
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME  0
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI  5
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE  4
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE  0
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR  0
PROGRAM RADA UDRUGE  10
UKUPNO BODOVA  29

 

4. Za prostor br. 4. iz teksta natječaja – uredski/poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 11, površine 24,28 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 4. Udruga roditelja i djece “Pčelice”

KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE BODOVI PREMA KRITERIJIMA
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA  5
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI  3
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME  0
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI  1
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE  1
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE  0
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR  0
PROGRAM RADA UDRUGE  15
UKUPNO BODOVA  25

 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskih prostora na korištenje, nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Skip to content