Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini kojim se propisuju vrste i intenzitet potpora, mjerila, uvjeti i postupak dodjele, obveze primatelja kao i druga pitanja od značaja za dodjelu potpora gospodarstvenicima s područja Grada Belog Manastira.

Prijedlog Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini temelji se i na provedbenim iskustvima prethodnih programa.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini i u razdoblju od 31. kolovoza do 1. listopada 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2022. godini možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content