Na četverodnevnoj posjeti članova LAG-a Chopoh Juh iz Myta pod Dumbierom pokraj Banske Bistrice u Slovačkoj razmjenjivala su se međusobna iskustva sa članovima LAG-a Baranja uz suradnju belomanastirske konzultantske tvrtke Subra Consulting d.o.o. i Turističke zajednice Baranje.

Ovo je uzvratna posjeta jer su Baranjci već boravili tamo kako bi radili na zajedničkom projektu “Razmjena znanja o turizmu i LEADER principu između Hrvatske i Republike Slovačke” čija je vrijednost nešto manja od 50 tisuća eura. Najveći dio projekta, oko 67 % financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD, dok oko 12 % financira Republika Slovačka, te 19 % Republika Hrvatska.

Gosti su upoznali domaćine da se prema mjerilima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) gdje je gustoća stanovništva manja od 150 stanovnika po četvornom kilometru smatra ruralnim područjem pa je takvo oko 85 % slovačkog teritorija na kojem živi 48 % ukupnog stanovništva u 2745 sela. Dopunjujući ovu statistiku sa podacima iz Hrvatske, predsjednik LAG-a Baranja Janoš Seleši istaknuo je važnost stvaranja lokalnih akcijskih grupa kojih trenutno funkcionira oko 50, te da je Hrvatska ruralnija, jer je više od 90 % teritorija ruralno a na tom prostoru živi više od 70 % stanovništva u oko 6654 sela.

Partnerski baranjsko slovački LAG-ovi razgovarali su o LEADER pristupu, kao i o najavi promjena zakonske regulative za rad LAG-ova u idućoj godini. Iz Subre Consulting detaljnije su upoznali okupljene o novijima inovativnim baranjskim turističkim proizvodima: Geocaching i Off-road Sarmijada, te kao najnovije Obiteljsko izletište Šećeransko jezero koje tek treba postati veliki centar za rekreaciju, slobodno vrijeme i turizam. Goste iz slovačkog LAG-a vodilo se sve dane njihovog posjeta na turistički zanimljive lokacije kako bi ih se što više upoznalo sa potencijalima kojima obiluje turistička ponuda Baranje i Osijeka.

Skip to content