Odluku o izboru članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Odluku o izboru članova vijeća mađarske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Odluku o izboru članova vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru možete preuzeti ovdje.

Skip to content