Gradonačelnik Grada Belog Manastira dana 2. ožujka 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/22), temeljem koje je dana 3. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Grada Belog Manastira objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Javni poziv bio je otvoren do 8. ožujka 2022. godine.

Gradonačelnik Grada Belog Manastira je za provođenje Javnog poziva imenovao Povjerenstvo, koje je na sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine otvorilo prijave, provjerilo ispunjavanje propisanih uvjeta, izvršilo ocjenjivanje prijava na Javni poziv i dalo prijedlog za dodjelu financijskih sredstava gradonačelniku.

Podaci o ispunjavanju uvjeta prijavitelja na Javni poziv, kao i ocjenjivanju programskog sadržaja prijavitelja nalaze se u Zapisniku sa sjednice Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, koji možete preuzeti ovdje.

Temeljem navedenog prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik je dana 18. ožujka 2022. godine donio Rješenje o dodjeli financijskih sredstava elektroničkim medijima u 2022. godini. Prijavitelje koji su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava s dodijeljenim iznosima kao i upute i rok za podnošenje prigovora na isto Rješenje možete preuzeti ovdje.

Skip to content