Gradonačelnik Grada Belog Manastira dana 27. studenoga 2023. godine donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 12/23), temeljem koje je dana 28. studenoga 2023. godine na mrežnoj stranici Grada Belog Manastira objavljen Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Javni poziv bio je otvoren do 4. prosinca 2023. godine.

Gradonačelnik Grada Belog Manastira je za provođenje Javnog poziva imenovao Povjerenstvo, koje je na sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine otvorilo prijave, provjerilo ispunjavanje propisanih uvjeta, izvršilo ocjenjivanje prijava na Javni poziv i dalo prijedlog za dodjelu financijskih sredstava gradonačelniku.

Podaci o ispunjavanju uvjeta prijavitelja na Javni poziv, kao i ocjenjivanju programskog sadržaja prijavitelja nalaze se u Zapisniku sa sjednice Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, koji možete preuzeti ovdje.

Temeljem navedenog prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik je dana 9. siječnja 2024. godine donio Rješenje o dodjeli financijskih sredstava elektroničkim medijima u 2024. godini. Prijavitelje koji su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava s dodijeljenim iznosima kao i upute i rok za podnošenje prigovora na isto Rješenje možete preuzeti ovdje.

Skip to content