REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

Dana 1. srpnja 2015. godine na 19. sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira tajnim glasovanjem s Popisa važećih kandidatura izabralo je 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Tajnom glasovanju je pristupilo 17 vijećnika Gradskog vijeća, nakon kojeg je utvrđeno da je 17 listića bilo važećih (100%), te nijedan listić nije bio nevažeći (0%).

Na Popisu važećih kandidatura bilo je 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira i biralo se 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

U Savjet mladih Grada Belog Manastira izabrani su sljedeći:
1.Danijela Benić, Trg Slobode 33, Beli Manastir, član,
Zorana Lehman, Franje Račkoga 2, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
2.Davor Frič, I. B. Mažuranić 11, Šumarina, član,
Maja Mendler, Petra Preradovića 54, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
3.Luka Ivković, Lavoslava Ružičke 1, Šećerana, član,
Adam Skeledžija, Augusta Šenoe 10, Šumarina, zamjenik člana, sa 17 glasova,
4.Marija Kovač, Sv. Martina 2a, Beli Manastir, član,
Tena Kosanović, Bana Jelačića 6, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
5.Robert Kožić, Julija Klovića 3a, Beli Manastir, član,
Marina Jovanović, Žrtava domovinskog rata 14, Šećerana, zamjenik člana, sa 17 glasova,
6.Stefan Kričković, Josipa Bösendorfera 3a, Beli Manastir, član,
Doris Matoušek, Dr. Kamila Firingera 15, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
7.Danilo Matijević, Domovinske zahvalnosti 39, Beli Manastir, član,
Dora Fabijan, Kralja Petra Svačića 82, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
8.Helena Stojaković, Slavonska 12, Beli Manastir, član,
Martina Tomašić, Ante Kovačića 26, Branjin Vrh, zamjenik člana, sa 17 glasova,
9.Kristina Vinojčić Tota, Svetog Martina 2, Beli Manastir, član,
Dino Šisl, Osječka 27a, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova

Skip to content