Druge dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Prva dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Pete dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Četvrte dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Treće dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Druge dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Prve dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Prve dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Treće dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2021. godinu 

Druge dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2021. godinu 

Prve dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Prve dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Druge dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Prve dopune Plana  savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Druge dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Arhiva

Savjetovanja u tijeku

Završena savjetovanja

Skip to content