Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.


K O N T A K T

Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir

 

K O N T A K T I
Pisarnica
e: pisarnica@beli-manastir.hr

 

Pročelnica
– Andreja Kovač
t: +385 31 710 204; +385 31 710 203

 

Administrativna tajnica gradonačelnika
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: infograd@beli-manastir.hr 

 

Referentica za stručne poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Sajonara Findžanović

t: +385 31 710 203

 

Viša referentica za kadrovske poslove i uredsko poslovanje
Jasmina Pšeničnik

t: +385 31 710 220

 

Viši stručni suradnik za normativno-analitičke poslove
Ivana Radmanić

t: +385 31 710 203

 

Spremačica
Rozalija Vereš

Skip to content