Koordinacija baranjskih općina

Na održanoj koordinaciji gradonačelnika Grada Belog Manastira i načelnika općina Čeminac, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac, Draž i Jagodnjak, razgovaralo se sufinanciranju prijevoza učenika, srednjih škola, a koja se razlikuju od općine do općine. Osim...
Skip to content