Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/13-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

Kopmletan natječaj možete preuzeti ovdje

Natječaj za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

Skip to content