Tvrtke i ustanove u vlasništvu Grada

Stanouprava

Stanouprava d.o.o. Beli Manastir, osnovana je 1998. godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. Osnivač i 100% vlasnik Stanouprave d.o.o. Beli Manastir je Grad Beli Manastir.

Web stranica

Centar za kulturu

U gradu djeluje Centar za kulturu grada Belog Manastira koji je nositelj svih važnijih kulturnih zbivanjima. Centar za kulturu svojim radom nastoji, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, raditi na razvitku i unapređenju kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti.

Web stranica

Gradska knjižnica

Gradska knjižnica jedina je narodna knjižnica na području Belog Manastira. Ima status i Središnje knjižnice Mađara u Republici Hrvatskoj. Temeljni zadatak Gradske knjižnice Beli Manastir je posredovanje informacijama u skladu s obrazovnim, opće informacijskim, kulturnim i rekreacijskim potrebama korisnika.

Web stranica

Poduzetnički centar

Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o. registriran je pri Trgovačkom sudu u Osijeku 14. rujna 2004. godine, a s radom je započeo 1. listopada 2004. godine. Sukladno Odlukama Gradskog i Općinskih vijeća, osnivači Poduzetničkog centra Beli Manastir su: Grad Beli Manastir,
Kneževi Vinogradi i Čeminac

Web stranica

Baranjska Čistoća

Baranjska čistoća d.o.o. osnovana je društvenim ugovorom iz 2005. godine. Osnivači: općine Darda, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Popovac, Jagodnjak i Petlovac te grad Beli Manastir.

Web stranica

Baranjski Vodovod

Baranjski Vodovod d.o.o. osnovan je dana 12. ožujka 2002. godine od strane: Grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac i Čeminac.

Web stranica

Javna vatrogasna postrojba

Javna profesionalna postrojba Grada Belog Manastira javna je ustanova koju je osnovao Grad Beli Manastir 01.04.2000. godine koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Web stranica

Radio Baranja

Od dvadesetak radijskih postaja koje emitiraju svoj program u Osječko-baranjskoj županiji, Radio Baranja se nalazi u drušvu pet, šest najslušanijih.

Web stranica

Umjetnička škola

Osnovna glazbena škola Beli Manastir osnovana je odlukom Gradskog vijeća grada Belog Manastira 5. svibnja 2008. godine te je upisana u sudski registar 17. lipnja 2008. godine. Svoj rad Škola je započela 1. listopada 2008. godine.

Web stranica

Skip to content