U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

– poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
– poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
– izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
– razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
– obavljanje računovodstvenih poslova,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
– naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
– poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
– poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


K O N T A K T I

Pročelnica
Laura Blagus tenjeri

t: +385 31 710 217

 

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti

– Petar Tokić
t: +385 31 710 214

 

Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
– Mladen Vargek

t: +385 31 710 215

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 224

 

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Denis Čeh

t: +385 31 710 224

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Antonia Brenčun Jurenec

t: +385 31 710 216

 

Referentica za obračun plaća i naknada
Tina Gajšek

t: +385 31 710 219

 

Referentica za blagajnu i proračunske rashode
– Svetlana Vakanjac

t: +385 31 710 223

Skip to content