U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

– poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
– poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
– izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
– razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
– obavljanje računovodstvenih poslova,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
– naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
– poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
– poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


K O N T A K T I

Pročelnica
Sonja Veseli

t: +385 31 710 225
e: sonja@beli-manastir.hr

 

Viša savjetnica za financije
Laura Blagus Tenjeri

t: +385 31 710 217
e: l.tenjeri@beli-manastir.hr 

 

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti

 Zdenko Topalović
t: +385 31 710 202
e: zdenko@beli-manastir.hr

 

Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Petar Tokić

t: +385 31 710 214
e: petar@beli-manastir.hr

 

Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti II.
– Mladen Vargek

t: +385 31 710 215

e: mladen@beli-manastir.hr

 

Referentica za blagajnu i proračunske rashode
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 223
e: snezana@beli-manastir.hr

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205
e: zvezdana@beli-manastir.hr

 

Referentica za obračun plaća i naknada
– Tina Vida
t: +385 31 710 219

 

Referentica za obračun plaća i naknada

Skip to content