U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
– promet na svom području,
– priprema zemljišta za izgradnju
– priprema izrade projektne dokumentacije,
– stambeni poslovi,
– priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
– implementacija navedenih projekata,
– uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
– te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

 

K O N T A K T I

e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

 

Pročelnica
Kornelija Pacanović Zvečevac
t: +385 31 710 210
e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

 

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić
t: +385 31 710 209
e: t.novak@beli-manastir.hr

 

Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
Marko Đurin
t: +385 31 710 206
e: marko@beli-manastir.hr

 

Stručni suradnik za komunalno uređenje
Stipo Brdarić
t: +385 31 710 208
e: s.brdaric@beli-manastir.hr

 

Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin
t: +385 31 710 208
e: h.durin@beli-manastir.hr

 

Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
Laura Blagus Tenjeri
t: +385 31 710 211
e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

 

Stručna suradnica za projekte
Ana Rebrina
t: +385 31 710 211
e: a.rebrina@beli-manastir.hr

 

Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
Ivana Vadlja Feher
t: +385 31 710 206
e: i.feher@beli-manastir.hr

 

Viša stručna suradnica za projekte
Ana Barišin Jeger
t:
e: a.jeger@beli-manastir.hr

Skip to content