U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
– promet na svom području,
– priprema zemljišta za izgradnju
– priprema izrade projektne dokumentacije,
– stambeni poslovi,
– priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
– implementacija navedenih projekata,
– uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
– te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

 

K O N T A K T I

e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

Pročelnik

– Marko Đurin
t: +385 31 710 210

 

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić
t: +385 31 710 209

 

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Anja Lončarić
t: +385 31 710 218

 

Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin
t: +385 31 710 208

 

Viša stručna suradnica za projekte
Ana Rebrina
t: +385 31 710 207

 

Viša stručna suradnica za upravne i imovinsko-pravne poslove
Ivana Vadlja Feher
t: +385 31 710 206

 

Viša savjetnica za gradnju, komunalno i prostorno uređenje
Ana Barišin Jeger
t: +385 31 710 218

Viši referent za komunalno redarstvo
Bojan Bolšec
t: +385 31 710 208

Skip to content