Javna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojbaJavna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira javna je ustanova koju je osnovao Grad Beli Manastir 01.04.2000. godine koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.
Osim područja Grada Belog Manastira, postrojba pokriva i područja općina: Darda, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac.
Za Općinu Bilje postrojba obavlja dojavu vatrogasnih intervencija na 93 od 00-24 sata.

Povijest postrojbe

U Gradu Belom Manastiru vatrogasnu djelatnost obavlja Dobrovoljno vatrogasno društvo Beli Manastir od 1928. godine.

Vatrogasni dom u ulici Vladana Desnice 2, izgrađen je 1965. godine.

Izvršen je preustroj i osnovana profesionalna vatrogasna postrojba 01. travnja 1968. godine pod nazivom “Stalna vatrogasna straža” sa 14 uposlenih vatrogasaca koja djeluje do 1971. godine, kada je postrojba promijenila naziv u “Vatrogasni centar Beli Manastir”. Uz promjenu naziva u postrojbi je povećan obim poslova (djelatnosti) jer u sklopu vatrogasne djelatnosti djeluje Hitna pomoć sa 5 vozila i vozačima. Liječnička ekipa je u Domu zdravlja Beli Manastir.U postrojbi djeluje i servis za osobna vozila (automehaničarski, autolimarski i autolakirerski radovi). Povećan je i broj zaposlenih na 27 izvršitelja.

Vatrogasni centar Beli Manastir ponovno mijenja naziv 1979. godine u “Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir”. Po sili zakona, Hitna pomoć vraća se u Dom zdravlja, a prestaje raditi i servis za osobna vozila.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Beli Manastir djeluje do agresije na Baranju i R. Hrvatsku 1991. godine. Dio radnika prognan je iz Baranje, a dio je ostao raditi u Postrojbi.

Zapovjednici u vatrogasnoj Postrojbi od osnutka do domovinskog rata bili su: Svetozar Vakanjac, Ivan Kolarić v.d., Stevan Medić, Rudolf Tkalec i Franjo Bartolić.

Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja i Baranja je vraćena u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Kako su profesionalne vatrogasne postrojbe na slobodnom teritoriju R. Hrvatske još 1994. godine postale sustavni dio MUP – a, tako je i bivšu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Beli Manastir preuzelo MUP i to 15. listopada 1997. godine.

Vatrogasna postaja Beli Manastir u sustavu Vatrogasne postrojbe Osijek djeluje do 31. 12.1999. godine.

Temeljem Zakona o Vatrogastvu N.N. 106/99 koji se primjenjuje od 01. siječnja 2000. godine, vatrogasne postrojbe – postaje i ispostave MUP – a nastavljaju s radom kao javne vatrogasne postrojbe za područje Općine ili Grada koje se osnivaju kao javne ustanove. Poglavarstvo Grada Belog Manastira na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2000. godine donijelo je ODLUKU o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, klasa: 214-01/99-01/04, ur. br.:2100-01-04-99-1.

Trenutno je u postrojbi uposleno 20 radnika.

Kontakti

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira
Vladana Desnice 2 – 31300 Beli Manastir
telefon: 031/701-103
fax: 031/700-593
e-mail: vatrogascibm@gmail.com
web adresa: www.vatrogasci-bm.hr
Zapovjednik: Goran Bartolić telefon: 098/281-310
Zamjenik zapovjednika: Daniel Časar telefon: 099/730 48 41
Administrativni referent: Gordana Sabol telefon: 031/700-593
Skip to content