Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini kojim se utvrđuju mjere i postupci za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini i u razdoblju od 10. rujna do 11. listopada 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: zdenko@beli-manastir.hr ili poštom na adresu Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2019. godini možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o javnom savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Skip to content