Završetkom građevinskih radova te otvorenjem jaslica završio je projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ koji je trajao od 1.8.2017. do 31.10.2017. Projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program održivog razvoja zajednice u iznosu od 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.018,94kn, a ostatak se financirao iz vlastitih sredstava Grada Belog Manastira.

Projektom se nastojala podići razina obrazovnih usluga u cilju zaustavljanja procesa depopulacije i oživljavanja grada Belog Manastira kako bi ga učinili privlačnijim i kvalitetnijim mjestom za život, pogotovo za mlade obitelji. Projektom su stvoreni uvjeti za jasličnu skupinu i trijažu od 63,5m² bruto građevinske površine, obnovljena je zgrada DV Cvrčak čime će se podići životni standard trenutnih i budućih korisnika vrtića sukladno Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te se uredio pristup za osobe s invaliditetom i majke s djecom od 37,5m² bruto građevinske površine.

25

21

19

17

16

12

8

6

5

2

Skip to content