Gradska uprava

O gradu

Gospodarstvo

Info

Katalog informacija

Prostorno planska dokumentacija

 

 

 

            

 

 

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA

 


DAVORIN BUBALOVIĆ
IVAN VUKELIĆ
SAŠA ŠIPEK
ROBERT JANKOVICS
IVAN ŠUTALO
KRUNOSLAV PERIŠIN
NEVENKA KOLESARIĆ
ŽELJKA ZAGVOZDA
SREĆKO IVKOVIĆ
ŠANDOR JUHAS
MILOŠ VOJTEK
MIROSLAV DRAGAŠ
JADRANKA SABLJAK, predsjednica
DAMIR MENDLER
GORAN HES
STEVAN RISTIĆ
BOJANA VUKOSAVLJEVIĆ
MILAN DADIĆ


 

 

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija:

   

  Odbor za izbor i imenovanje:

    

   Odbor za Statut i Poslovnik:

     

     

     

     BELI MANASTIR

           
    Zadnja izmjena 23.12.2009

     

     

     

     

     

    Gradonačelnik

    Gradsko vijeće

    Gradske službe

    Službeni glasnik

    Značajnije odluke

    Download

    Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

    design by dsv 2006