Dana 12. lipnja 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira konstituirano je izborom predsjednika Gradskog vijeća Igora Franjića.

Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, nakon kojeg su članovi Gradskog vijeća prisegnuli.

Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na konstituirajućoj sjednici imenovalo je Mandatnu komisiju i Odbor za izbor i imenovanje.

Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća, kao i prisega gradonačelnika Grada Belog Manastira i njegovih zamjenika održat će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća odnosno na prvoj na kojoj isti budu nazočni.

Navedeni akti doneseni na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/17, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content