Službene stranice Grada Belog Manastira

SAVJET MLADIH

Dobro došli na službenu stranicu Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Zakon o savjetima mladih Sabor je izglasao početkom 2006. godine, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Savjet mladih raspravlja o pitanjima vezanim za mlade, savjetuje Gradsko vijeće o temama vezanim za mlade i skrbi o informiranosti mladih.

Savjet mladih Grada Belog Manastira konstituiran je 22. prosinca 2008. godine i broji devet članova.

Sve Vas koji posjećujete našu stranicu pozivamo na redovito praćenje aktivnosti Savjeta mladih te vas molimo da svojim primjedbama, pohvalama i komentarima potpomognete nas mlade u izradi projekata i provedbi aktivnosti Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

Sve dodatne upite možete poslati na mail adresu savjet_mladih@beli-manastir.hr

PROJEKTI
AkTIVNOSTI