Plan javne nabave i pozivi na ponudu

Nabava ograde za mjesno groblje u Branjinom Vrhu

Grad Beli Manastir objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: ograda za mjesno groblje u Branjinom Vrhu. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu. Rok...

Pročitajte više

Nabava izgradnje dječjeg igrališta Krug u Šumarini

Grad Beli Manastir objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: izgradnja dječjeg igrališta Krug u Šumarini. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu. Rok...

Pročitajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Jednostavna nabava

ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) (dalje u tekstu: ZJN 2016) GRAD BELI MANASTIR kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

  • ROBOS d.o.o. Darda, Ivana Meštrovića 68, 31326 Darda, OIB 01878583249

 

 

POPIS POSLOVNIH SUBJEKATA S KOJIMA GRAD BELI MANASTIR NE SMIJE STUPATI U POSLOVNI ODNOS SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 17. stavka 4. i članka 20. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ʺNarodne novineʺ, broj: 26/11, 12/12 i 48/13-pročišćeni tekst i 57/15), Grad Beli Manastir objavljuje popis poslovnih subjekata s kojima ne smije stupati u poslovni odnos (niti isti poslovni subjekt smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu) kako slijedi:

UO „M ugostiteljstvo“ Beli Manastir

Skip to content