U ponedjeljak, 26. svibnja održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koju je sazvala predsjednica Jadranka Sabljak, a uz vijećnike, gradonačelnika Ivana Doboša, njegove zamjenike , pročelnike Upravnih odjela, prisustvovali su i predstavnici Gradskog savjeta mladih, Javne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, predstavnici vrtića, ustanova u kulturi i športske zajednice .

Na sjednici je razmatrano 12 točaka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća uslijedila su pitanja i prijedlozi vijećnika. Na aktualnom satu su vijećnici iskoristili priliku i postavljali su gradonačelniku Ivanu Dobošu pitanja iz nadležnosti Grada Belog Manastira. Gradsko vijeće je u nastavku donijelo više odluka, među kojima i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektima međunarodne prekogranične suradnje- zajednička euroregionalna suradnja gradova Baja i Mohač i Županije Bacs –Kiskun iz Republike Mađarske, gradova Apatin i Sombor iz Republike Srbije i gradova Osijek i Beli Manastir iz RH. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova na sanaciji sustava oborinskih voda u 2014. godini. Zatim, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.02.2014.godine do 31.03. 2014. godine i ostalo.

vijeće 10. sjednica (5)

Skip to content