Dana 7. srpnja 2014. godine održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici donesena je Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu kao i Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu u vlasništvo građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi Elaborata prometnog uređenja Grada Belog Manastira te Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira kao i Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira razmotrilo je i izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2013. godini Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir, Poduzetničkog centra Beli Manastir d.o.o., Radio Baranje d.o.o. Beli Manastir, Stanouprave d.o.o. Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje.

Skip to content